loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Bình Thuận > xe Liên Hưng đi Sài Gòn từ Phan Rí
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Liên Hưng từ Phan Rí - Bình Thuận đi Sài Gòn

: 33 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 03/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
21:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h
02:00
• Ngã tư An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 01-02-2023 Nha Trang - Kiên Giang
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
22:30
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
6h
04:30
• Ngã tư An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 01-02-2023 Nha Trang - Tây Ninh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
23:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h45m
04:45
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 01-02-2023 Vạn Giã - Long An
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
23:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h30m
04:30
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 01-02-2023 Vạn Giã - Long An
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
23:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
6h30m
05:30
• Ngã 4 An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 01-02-2023 Vạn Giã - Long An
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
23:15
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h15m
04:30
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 01-02-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
23:15
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h
04:15
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 01-02-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
23:15
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
6h15m
05:30
• Văn phòng quận 5
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 01-02-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
23:35
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h15m
04:50
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 01-02-2023 Vạn Ninh - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
23:35
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
7h15m
06:50
• Văn phòng Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 01-02-2023 Vạn Ninh - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
23:35
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h45m
05:20
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 01-02-2023 Vạn Ninh - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
23:45
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h
04:45
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 01-02-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
23:45
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
7h30m
07:15
• Ngã Tư Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 20:45 01-02-2023 Nha Trang - Bình Dương
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
23:45
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
6h15m
06:00
• Văn phòng quận 5
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 01-02-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:25
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
7h5m
20:30
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 01-02-2023 Nha Trang - Bến xe Miền Đông (cũ)
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:25
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
7h35m
21:00
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 01-02-2023 Nha Trang - Bến xe Miền Đông (cũ)
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:25
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
8h5m
21:30
• Văn phòng Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 01-02-2023 Nha Trang - Bến xe Miền Đông (cũ)
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 22 phòng
14:15
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h15m
19:30
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 01-02-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 22 phòng
14:15
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
6h15m
20:30
• Văn phòng quận 5
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 01-02-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
16:15
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
6h30m
22:45
• Ngã Tư An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 01-02-2023 Vạn Giã - Kiên Giang
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
17:25
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
6h30m
23:55
• Ngã Tư An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 11:10 01-02-2023 Vạn Giã - Kiên Giang
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 22 phòng
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h45m
20:00
• Bến Xe An Sương - Quầy vé 11
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
6h
22:30
• Ngã tư An Sương
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
21:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h
02:00
• Ngã tư An Sương
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
22:30
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
6h30m
05:00
• Văn phòng quận 5