loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Bình Thuận > xe Liên Hưng đi Sài Gòn từ Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Liên Hưng từ Phan Thiết - Bình Thuận đi Sài Gòn

: 47 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 02/12/2022
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:05
• Cổng chào Phan Thiết
4h50m
04:55
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 19:20 03-12-2022 Nha Trang - An Sương
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:05
• Cổng chào Phan Thiết
4h20m
04:25
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 19:20 03-12-2022 Nha Trang - An Sương
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
01:15
• Cổng chào Phan Thiết
7h15m
08:30
• Bãi xe bên hông Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 03-12-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
01:15
• Cổng chào Phan Thiết
7h45m
09:00
• Văn phòng quận 5
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 03-12-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
01:15
• Cổng chào Phan Thiết
6h15m
07:30
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 03-12-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
01:15
• Cổng chào Phan Thiết
5h45m
07:00
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 03-12-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
01:45
• Cổng chào Phan Thiết
4h5m
05:50
• Ngã Tư Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 20:45 03-12-2022 Nha Trang - Bình Dương
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng
02:15
• Cổng chào Phan Thiết
6h15m
08:30
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 03-12-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng
02:15
• Cổng chào Phan Thiết
5h45m
08:00
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 03-12-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng
02:15
• Cổng chào Phan Thiết
7h45m
10:00
• Văn phòng quận 5
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 03-12-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng
02:15
• Cổng chào Phan Thiết
7h15m
09:30
• Bãi xe bên hông Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 03-12-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
03:05
• Cổng chào Phan Thiết
6h45m
09:50
• Văn phòng Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:20 03-12-2022 Nha Trang - Bến xe Miền Đông (cũ)
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
03:05
• Cổng chào Phan Thiết
5h45m
08:50
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:20 03-12-2022 Nha Trang - Bến xe Miền Đông (cũ)
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
03:05
• Cổng chào Phan Thiết
6h15m
09:20
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 22:20 03-12-2022 Nha Trang - Bến xe Miền Đông (cũ)
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
11:15
• Cổng chào Phan Thiết
4h20m
15:35
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 04-12-2022 Nha Trang - An Sương
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
11:15
• Cổng chào Phan Thiết
4h50m
16:05
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 04-12-2022 Nha Trang - An Sương
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:15
• Cổng chào Phan Thiết
4h50m
17:05
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 04-12-2022 Nha Trang - An Sương
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:15
• Cổng chào Phan Thiết
4h20m
16:35
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 04-12-2022 Nha Trang - An Sương
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
13:00
• Cổng chào Phan Thiết
4h5m
17:05
• Ngã Tư Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 04-12-2022 Nha Trang - Bình Dương
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
13:30
• Cổng chào Phan Thiết
6h15m
19:45
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 08:45 04-12-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
13:30
• Cổng chào Phan Thiết
7h15m
20:45
• Bãi xe bên hông Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:45 04-12-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
13:30
• Cổng chào Phan Thiết
5h45m
19:15
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:45 04-12-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
13:30
• Cổng chào Phan Thiết
7h45m
21:15
• Văn phòng quận 5
*Vé chặng thuộc chuyến 08:45 04-12-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
14:45
• Cổng chào Phan Thiết
6h45m
21:30
• Văn phòng Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 04-12-2022 Nha Trang - Bến xe Miền Đông (cũ)
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
14:45
• Cổng chào Phan Thiết
5h45m
20:30
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 04-12-2022 Nha Trang - Bến xe Miền Đông (cũ)
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
14:45
• Cổng chào Phan Thiết
6h15m
21:00
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 04-12-2022 Nha Trang - Bến xe Miền Đông (cũ)
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng
15:45
• Cổng chào Phan Thiết
5h45m
21:30
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 04-12-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng
15:45
• Cổng chào Phan Thiết
7h15m
23:00
• Bãi xe bên hông Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 04-12-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng
15:45
• Cổng chào Phan Thiết
6h15m
22:00
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 04-12-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng
15:45
• Cổng chào Phan Thiết
7h45m
23:30
• Văn phòng quận 5
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 04-12-2022 Nha Trang - Hồ Chí Minh