Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Sài Gòn từ Bình Thuận

chevron_right_gray_20dpxe Minh Nghĩa đi Sài Gòn từ Bắc Bình

Vé xe Minh Nghĩa từ Bắc Bình - Bình Thuận đi Sài Gòn
: 42 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 25/06/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

01:21 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

04:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

01:21 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

04:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

02:20 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

05:00 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

02:20 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

05:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

02:21 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

05:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

02:21 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

05:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

03:20 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

06:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

03:20 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

06:00 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

03:21 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

06:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

03:21 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

06:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

07:45 • Văn phòng Chợ Lầu

5h10m

pickup-icon

12:55 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

07:45 • Văn phòng Chợ Lầu

5h40m

pickup-icon

13:25 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

08:20 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

11:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

09:45 • Văn phòng Chợ Lầu

5h40m

pickup-icon

15:25 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

09:45 • Văn phòng Chợ Lầu

5h10m

pickup-icon

14:55 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

11:45 • Văn phòng Chợ Lầu

5h40m

pickup-icon

17:25 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

11:45 • Văn phòng Chợ Lầu

5h10m

pickup-icon

16:55 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

14:15 • Văn phòng Chợ Lầu

5h40m

pickup-icon

19:55 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

14:15 • Văn phòng Chợ Lầu

5h10m

pickup-icon

19:25 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

14:20 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

17:00 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

14:20 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

17:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

14:21 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

17:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

14:21 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

17:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

15:21 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

18:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

15:21 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

18:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

16:20 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

19:00 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

16:20 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

19:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

16:21 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

19:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

16:21 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

19:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1074 đánh giá)

pickup-icon

18:20 • Văn phòng Chợ Lầu

2h40m

pickup-icon

21:00 • VP Thủ Đức

 • chat_fab_zalo
 • chat_fab_messenger
chat_fab_main