Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Bình Thuận > xe Minh Nghĩa đi Sài Gòn từ Hàm Thuận Bắc
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Minh Nghĩa từ Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận đi Sài Gòn

: 45 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 02/12/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
08:00
• Văn Phòng SaRa
4h55m
12:55
• VP Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
08:00
• Văn Phòng SaRa
5h25m
13:25
• VP Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
10:00
• Văn Phòng SaRa
4h55m
14:55
• VP Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
10:00
• Văn Phòng SaRa
5h25m
15:25
• VP Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
12:00
• Văn Phòng SaRa
5h25m
17:25
• VP Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
12:00
• Văn Phòng SaRa
4h55m
16:55
• VP Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
14:30
• Văn Phòng SaRa
4h55m
19:25
• VP Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
14:30
• Văn Phòng SaRa
5h25m
19:55
• VP Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
21:30
• Văn Phòng SaRa
5h25m
02:55
• VP Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
21:30
• Văn Phòng SaRa
4h55m
02:25
• VP Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Limousine 32 chỗ
22:30
• Văn Phòng SaRa
5h25m
03:55
• VP Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Limousine 32 chỗ
22:30
• Văn Phòng SaRa
4h55m
03:25
• VP Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
23:00
• Văn Phòng SaRa
5h25m
04:25
• VP Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
23:00
• Văn Phòng SaRa
4h55m
03:55
• VP Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
23:15
• Văn Phòng SaRa
5h25m
04:40
• VP Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:45 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
23:15
• Văn Phòng SaRa
4h55m
04:10
• VP Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 22:45 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
23:30
• Văn Phòng SaRa
5h25m
04:55
• VP Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
23:30
• Văn Phòng SaRa
4h55m
04:25
• VP Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
00:10
• Văn Phòng Ma Lâm
4h45m
04:55
• VP Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 03-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
08:10
• Văn Phòng Ma Lâm
4h45m
12:55
• VP Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
08:10
• Văn Phòng Ma Lâm
5h15m
13:25
• VP Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
10:10
• Văn Phòng Ma Lâm
4h45m
14:55
• VP Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
10:10
• Văn Phòng Ma Lâm
5h15m
15:25
• VP Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
12:10
• Văn Phòng Ma Lâm
4h45m
16:55
• VP Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
12:10
• Văn Phòng Ma Lâm
5h15m
17:25
• VP Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
14:40
• Văn Phòng Ma Lâm
5h15m
19:55
• VP Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
14:40
• Văn Phòng Ma Lâm
4h45m
19:25
• VP Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
21:40
• Văn Phòng Ma Lâm
4h45m
02:25
• VP Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
21:40
• Văn Phòng Ma Lâm
5h15m
02:55
• VP Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Limousine 32 chỗ
22:40
• Văn Phòng Ma Lâm
5h15m
03:55
• VP Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 04-12-2023 Phan Rí - Sài Gòn