Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Sài Gòn từ Bình Thuận

chevron_right_gray_20dpxe Minh Nghĩa đi Sài Gòn từ Mũi Né

Vé xe Minh Nghĩa từ Mũi Né - Bình Thuận đi Sài Gòn
: 35 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 15/06/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

00:15 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

5h10m

pickup-icon

05:25 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

00:15 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

4h40m

pickup-icon

04:55 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

01:31 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

04:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

01:31 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

04:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

02:30 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

05:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

02:30 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

05:00 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

02:31 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

05:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

02:31 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

05:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

03:30 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

06:00 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

03:30 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

06:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

03:31 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

06:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

03:31 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

06:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

08:15 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

4h40m

pickup-icon

12:55 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

08:15 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

5h10m

pickup-icon

13:25 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

08:30 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

11:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

10:15 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

4h40m

pickup-icon

14:55 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

10:15 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

5h10m

pickup-icon

15:25 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

11:15 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

4h40m

pickup-icon

15:55 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

11:15 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

5h10m

pickup-icon

16:25 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

12:15 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

5h10m

pickup-icon

17:25 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

12:15 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

4h40m

pickup-icon

16:55 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

14:30 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

17:00 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

14:30 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

17:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

14:31 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

17:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

14:31 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

17:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

14:45 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

5h10m

pickup-icon

19:55 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

14:45 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

4h40m

pickup-icon

19:25 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

15:31 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

18:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

15:31 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

18:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1066 đánh giá)

pickup-icon

16:30 • KDL Suối Tiên (Mũi Né)

2h30m

pickup-icon

19:00 • VP Thủ Đức