Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Sài Gòn từ Bình Thuận

chevron_right_gray_20dpxe Minh Nghĩa đi Sài Gòn từ Phan Thiết

Vé xe Minh Nghĩa từ Phan Thiết - Bình Thuận đi Sài Gòn
: 40 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 26/05/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

00:00 • VP Phan Thiết

4h30m

pickup-icon

04:30 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

00:00 • VP Phan Thiết

5h

pickup-icon

05:00 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

00:25 • VP Phan Thiết

5h

pickup-icon

05:25 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

00:25 • VP Phan Thiết

4h30m

pickup-icon

04:55 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

01:41 • VP Phan Thiết

2h20m

pickup-icon

04:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

01:41 • VP Phan Thiết

2h20m

pickup-icon

04:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

02:40 • VP Phan Thiết

2h20m

pickup-icon

05:00 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

02:40 • VP Phan Thiết

2h20m

pickup-icon

05:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

02:41 • VP Phan Thiết

2h20m

pickup-icon

05:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

02:41 • VP Phan Thiết

2h20m

pickup-icon

05:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

03:40 • VP Phan Thiết

2h20m

pickup-icon

06:00 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

03:40 • VP Phan Thiết

2h20m

pickup-icon

06:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

03:41 • VP Phan Thiết

2h20m

pickup-icon

06:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

03:41 • VP Phan Thiết

2h20m

pickup-icon

06:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

08:25 • VP Phan Thiết

5h

pickup-icon

13:25 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

08:25 • VP Phan Thiết

4h30m

pickup-icon

12:55 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

08:40 • VP Phan Thiết

2h20m

pickup-icon

11:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

10:25 • VP Phan Thiết

5h

pickup-icon

15:25 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

10:25 • VP Phan Thiết

4h30m

pickup-icon

14:55 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

11:25 • VP Phan Thiết

5h

pickup-icon

16:25 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

11:25 • VP Phan Thiết

4h30m

pickup-icon

15:55 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

12:25 • VP Phan Thiết

5h

pickup-icon

17:25 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

12:25 • VP Phan Thiết

4h30m

pickup-icon

16:55 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

14:40 • VP Phan Thiết

2h20m

pickup-icon

17:00 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

14:40 • VP Phan Thiết

2h20m

pickup-icon

17:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

14:41 • VP Phan Thiết

2h20m

pickup-icon

17:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

14:41 • VP Phan Thiết

2h20m

pickup-icon

17:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

14:55 • VP Phan Thiết

5h

pickup-icon

19:55 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

14:55 • VP Phan Thiết

4h30m

pickup-icon

19:25 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1046 đánh giá)

pickup-icon

15:40 • VP Phan Thiết

2h20m

pickup-icon

18:00 • VP Bình Thạnh