Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Sài Gòn từ Bình Thuận

chevron_right_gray_20dpxe Minh Nghĩa đi Sài Gòn từ Tuy Phong

Vé xe Minh Nghĩa từ Tuy Phong - Bình Thuận đi Sài Gòn
: 126 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 19/05/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

00:31 • Bến Xe Liên Hương

3h30m

pickup-icon

04:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

00:31 • Bến Xe Liên Hương

3h30m

pickup-icon

04:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

01:11 • Văn Phòng Chí Công

2h50m

pickup-icon

04:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

01:11 • Văn Phòng Chí Công

2h50m

pickup-icon

04:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

01:16 • Văn Phòng Phan Rí

2h45m

pickup-icon

04:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

01:16 • Văn Phòng Phan Rí

2h45m

pickup-icon

04:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

01:30 • Bến Xe Liên Hương

3h30m

pickup-icon

05:00 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

01:30 • Bến Xe Liên Hương

3h30m

pickup-icon

05:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

01:31 • Bến Xe Liên Hương

3h30m

pickup-icon

05:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

01:31 • Bến Xe Liên Hương

3h30m

pickup-icon

05:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

02:10 • Văn Phòng Chí Công

2h50m

pickup-icon

05:00 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

02:10 • Văn Phòng Chí Công

2h50m

pickup-icon

05:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

02:11 • Văn Phòng Chí Công

2h50m

pickup-icon

05:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

02:11 • Văn Phòng Chí Công

2h50m

pickup-icon

05:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

02:15 • Văn Phòng Phan Rí

2h45m

pickup-icon

05:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

02:15 • Văn Phòng Phan Rí

2h45m

pickup-icon

05:00 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

02:16 • Văn Phòng Phan Rí

2h45m

pickup-icon

05:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

02:16 • Văn Phòng Phan Rí

2h45m

pickup-icon

05:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

02:30 • Bến Xe Liên Hương

3h30m

pickup-icon

06:00 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

02:30 • Bến Xe Liên Hương

3h30m

pickup-icon

06:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

02:31 • Bến Xe Liên Hương

3h30m

pickup-icon

06:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

02:31 • Bến Xe Liên Hương

3h30m

pickup-icon

06:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

03:10 • Văn Phòng Chí Công

2h50m

pickup-icon

06:00 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

03:10 • Văn Phòng Chí Công

2h50m

pickup-icon

06:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

03:11 • Văn Phòng Chí Công

2h50m

pickup-icon

06:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

03:11 • Văn Phòng Chí Công

2h50m

pickup-icon

06:01 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

03:15 • Văn Phòng Phan Rí

2h45m

pickup-icon

06:00 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

03:15 • Văn Phòng Phan Rí

2h45m

pickup-icon

06:00 • VP Thủ Đức

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

03:16 • Văn Phòng Phan Rí

2h45m

pickup-icon

06:01 • VP Bình Thạnh

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa

4.5

star

(1034 đánh giá)

pickup-icon

03:16 • Văn Phòng Phan Rí

2h45m

pickup-icon

06:01 • VP Thủ Đức