loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Ninh Bình từ Quảng Ninh > xe Quang Mười đi Ninh Bình từ Hạ Long
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Quang Mười từ Hạ Long - Quảng Ninh đi Ninh Bình

: 31 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 27/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
05:00
• Bai Chay Bus Station
3h15m
08:15
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
05:30
• Bai Chay Bus Station
3h15m
08:45
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
06:00
• Bai Chay Bus Station
3h15m
09:15
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:30
• Bai Chay Bus Station
3h15m
09:45
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:00
• Bai Chay Bus Station
3h15m
10:15
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:20
• Bai Chay Bus Station
3h15m
10:35
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 06:20 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:40
• Bai Chay Bus Station
3h15m
10:55
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 06:40 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:00
• Bai Chay Bus Station
3h15m
11:15
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:20
• Bai Chay Bus Station
3h15m
11:35
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 07:20 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:40
• Bai Chay Bus Station
3h15m
11:55
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 07:40 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:00
• Bai Chay Bus Station
3h15m
12:15
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:20
• Bai Chay Bus Station
3h15m
12:35
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 08:20 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:40
• Bai Chay Bus Station
3h15m
12:55
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 08:40 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
10:00
• Bai Chay Bus Station
3h15m
13:15
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
10:30
• Bai Chay Bus Station
3h15m
13:45
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
11:00
• Bai Chay Bus Station
3h15m
14:15
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
11:20
• Bai Chay Bus Station
3h15m
14:35
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 10:20 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
11:40
• Bai Chay Bus Station
3h15m
14:55
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 10:40 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
12:00
• Bai Chay Bus Station
3h15m
15:15
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
12:30
• Bai Chay Bus Station
3h15m
15:45
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
13:00
• Bai Chay Bus Station
3h15m
16:15
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
13:30
• Bai Chay Bus Station
3h15m
16:45
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
14:00
• Bai Chay Bus Station
3h15m
17:15
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
14:30
• Bai Chay Bus Station
3h15m
17:45
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
15:00
• Bai Chay Bus Station
3h15m
18:15
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
15:30
• Bai Chay Bus Station
3h15m
18:45
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
16:00
• Bai Chay Bus Station
3h15m
19:15
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
16:30
• Bai Chay Bus Station
3h15m
19:45
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
17:00
• Bai Chay Bus Station
3h15m
20:15
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
17:20
• Bai Chay Bus Station
3h15m
20:35
• Ninh Binh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 16:20 28-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước