loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hải Phòng từ Ninh Bình > xe Quang Mười đi Hải An từ Ninh Bình
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Quang Mười từ Ninh Bình đi Hải An - Hải Phòng

: 44 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 25/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
04:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
06:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
04:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
06:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 04:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
04:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
07:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 04:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
05:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
07:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
07:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 05:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
08:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 05:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
06:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
08:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
08:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 06:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
09:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 06:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
09:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
09:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 07:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
10:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 07:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
10:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
10:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 08:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
11:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 08:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
11:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
11:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 09:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
12:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 09:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
10:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
12:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
10:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
12:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 10:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
10:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
13:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 10:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
11:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
13:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
11:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
13:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 11:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
11:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
14:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 11:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
12:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
14:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
12:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
14:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 12:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
12:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
15:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 12:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
13:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
15:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
13:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
15:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 13:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
13:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h30m
16:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 13:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước