loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Ninh Bình từ Quảng Ninh > xe Quang Mười đi Ninh Bình từ Quảng Ninh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Quang Mười từ Quảng Ninh đi Ninh Bình - Ninh Bình

: 130 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 27/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
03:45
• Mông Dương - Nhiệt điện
4h30m
08:15
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
04:00
• Cẩm Phả - Văn phòng
4h15m
08:15
• Ninh Bình - Bến xe
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
04:05
• Mông Dương - Nhiệt điện
4h30m
08:35
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 04:20 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
04:20
• Cẩm Phả - Văn phòng
4h15m
08:35
• Ninh Bình - Bến xe
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
04:25
• Mông Dương - Nhiệt điện
4h30m
08:55
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 04:40 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
04:40
• Cẩm Phả - Văn phòng
4h15m
08:55
• Ninh Bình - Bến xe
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
04:45
• Mông Dương - Nhiệt điện
4h30m
09:15
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
05:00
• Cẩm Phả - Văn phòng
4h15m
09:15
• Ninh Bình - Bến xe
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
05:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
3h15m
08:15
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:05
• Mông Dương - Nhiệt điện
4h30m
09:35
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 05:20 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:20
• Cẩm Phả - Văn phòng
4h15m
09:35
• Ninh Bình - Bến xe
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
3h15m
08:35
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 04:20 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:25
• Mông Dương - Nhiệt điện
4h30m
09:55
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 05:40 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:40
• Cẩm Phả - Văn phòng
4h15m
09:55
• Ninh Bình - Bến xe
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
3h15m
08:55
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 04:40 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
05:45
• Mông Dương - Nhiệt điện
4h30m
10:15
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
06:00
• Cẩm Phả - Văn phòng
4h15m
10:15
• Ninh Bình - Bến xe
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
06:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
3h15m
09:15
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:05
• Mông Dương - Nhiệt điện
4h30m
10:35
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 06:20 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:20
• Cẩm Phả - Văn phòng
4h15m
10:35
• Ninh Bình - Bến xe
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
3h15m
09:35
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 05:20 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:25
• Mông Dương - Nhiệt điện
4h30m
10:55
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 06:40 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:40
• Cẩm Phả - Văn phòng
4h15m
10:55
• Ninh Bình - Bến xe
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
3h15m
09:55
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 05:40 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
06:45
• Mông Dương - Nhiệt điện
4h30m
11:15
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:00
• Cẩm Phả - Văn phòng
4h15m
11:15
• Ninh Bình - Bến xe
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
3h15m
10:15
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:05
• Mông Dương - Nhiệt điện
4h30m
11:35
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 07:20 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:20
• Cẩm Phả - Văn phòng
4h15m
11:35
• Ninh Bình - Bến xe
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
3h15m
10:35
• Ninh Bình - Bến xe
*Vé chặng thuộc chuyến 06:20 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước