Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Bình Thuận > xe Trung Nga đi Sài Gòn từ Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Trung Nga từ Phan Thiết - Bình Thuận đi Sài Gòn

: 46 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 27/09/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
02:30
• Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3h50m
06:20
• Trạm Mai Chí Thọ
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (QL1A)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
02:30
• Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
4h20m
06:50
• Trạm Quận 1
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (QL1A)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
03:00
• Vp. Phan Thiết
3h50m
06:50
• Trạm Quận 1
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
03:00
• Vp. Phan Thiết
3h20m
06:20
• Trạm Mai Chí Thọ
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (QL1A)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
05:00
• Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3h
08:00
• Trạm Mai Chí Thọ
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
05:00
• Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3h30m
08:30
• Trạm Quận 1
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
05:30
• Vp. Phan Thiết
3h
08:30
• Trạm Quận 1
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
05:30
• Vp. Phan Thiết
2h30m
08:00
• Trạm Mai Chí Thọ
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
07:00
• Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3h50m
10:50
• Trạm Mai Chí Thọ
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc thường)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
07:00
• Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
4h20m
11:20
• Trạm Quận 1
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc thường)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
07:30
• Vp. Phan Thiết
3h50m
11:20
• Trạm Quận 1
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
07:30
• Vp. Phan Thiết
3h20m
10:50
• Trạm Mai Chí Thọ
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc thường)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
09:00
• Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
4h20m
13:20
• Trạm Quận 1
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (QL1A)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
09:00
• Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3h50m
12:50
• Trạm Mai Chí Thọ
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (QL1A)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
09:30
• Vp. Phan Thiết
3h50m
13:20
• Trạm Quận 1
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
09:30
• Vp. Phan Thiết
3h20m
12:50
• Trạm Mai Chí Thọ
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (QL1A)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
10:30
• Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3h
13:30
• Trạm Mai Chí Thọ
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
10:30
• Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3h30m
14:00
• Trạm Quận 1
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
11:00
• Vp. Phan Thiết
3h
14:00
• Trạm Quận 1
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
11:00
• Vp. Phan Thiết
2h30m
13:30
• Trạm Mai Chí Thọ
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
12:00
• Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3h
15:00
• Trạm Mai Chí Thọ
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
12:00
• Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3h30m
15:30
• Trạm Quận 1
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
12:30
• Vp. Phan Thiết
3h
15:30
• Trạm Quận 1
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
12:30
• Vp. Phan Thiết
2h30m
15:00
• Trạm Mai Chí Thọ
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
14:00
• Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3h50m
17:50
• Trạm Mai Chí Thọ
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (QL1A)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
14:00
• Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
4h20m
18:20
• Trạm Quận 1
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (QL1A)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
14:30
• Vp. Phan Thiết
3h50m
18:20
• Trạm Quận 1
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
14:30
• Vp. Phan Thiết
3h20m
17:50
• Trạm Mai Chí Thọ
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (QL1A)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
17:00
• Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3h
20:00
• Trạm Mai Chí Thọ
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)
Trung Nga
Xác nhận tức thì
Trung Nga
Giường Nằm 40 Chỗ
17:00
• Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)
3h30m
20:30
• Trạm Quận 1
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 26-09-2023 Phan Thiết - Hồ Chí Minh (Cao tốc)