loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Bình Phước > xe đi Sài Gòn từ Chơn Thành
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Sài Gòn từ Chơn Thành - Bình Phước chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 54 chuyến
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
04:00
• Chơn Thành
2h25m
06:25
• Vp. Miền Đông
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
04:00
• Chơn Thành
1h55m
05:55
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
04:00
• Chơn Thành
3h25m
07:25
• Vp. Quận 10
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
05:00
• Chơn Thành
3h25m
08:25
• Vp. Quận 10
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
05:00
• Chơn Thành
1h55m
06:55
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
05:00
• Chơn Thành
2h25m
07:25
• Vp. Miền Đông
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• Chơn Thành
1h55m
07:55
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• Chơn Thành
2h25m
08:25
• Vp. Miền Đông
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• Chơn Thành
3h25m
09:25
• Vp. Quận 10
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Mỹ Hằng - Bình Phước
Mỹ Hằng - Bình Phước
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Chơn Thành
2h
09:00
• Bến xe Miền Đông
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
07:00
• Chơn Thành
1h55m
08:55
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
07:00
• Chơn Thành
2h25m
09:25
• Vp. Miền Đông
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
07:00
• Chơn Thành
3h25m
10:25
• Vp. Quận 10
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Chơn Thành
1h55m
09:55
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Chơn Thành
3h25m
11:25
• Vp. Quận 10
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Chơn Thành
2h25m
10:25
• Vp. Miền Đông
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
09:00
• Chơn Thành
2h25m
11:25
• Vp. Miền Đông
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
09:00
• Chơn Thành
1h55m
10:55
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
09:00
• Chơn Thành
3h25m
12:25
• Vp. Quận 10
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Mỹ Hằng - Bình Phước
Mỹ Hằng - Bình Phước
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Chơn Thành
2h
12:00
• Bến xe Miền Đông
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Chơn Thành
1h55m
11:55
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Chơn Thành
2h25m
12:25
• Vp. Miền Đông
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Chơn Thành
3h25m
13:25
• Vp. Quận 10
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
11:00
• Chơn Thành
1h55m
12:55
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
11:00
• Chơn Thành
3h25m
14:25
• Vp. Quận 10
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
11:00
• Chơn Thành
2h25m
13:25
• Vp. Miền Đông
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Chơn Thành
2h25m
14:25
• Vp. Miền Đông
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Chơn Thành
1h55m
13:55
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Chơn Thành
3h25m
15:25
• Vp. Quận 10
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
13:00
• Chơn Thành
1h55m
14:55
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 23-08-2022 Bù Đốp - Hồ Chí Minh