loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hải Phòng từ Quảng Ninh > xe đi Hải Phòng từ Hạ Long
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Hải Phòng từ Hạ Long - Quảng Ninh chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 42 chuyến
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
05:30
• Hạ Long
0h50m
06:20
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
06:00
• Hạ Long
0h50m
06:50
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
06:30
• Hạ Long
0h50m
07:20
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:00
• Hạ Long
0h50m
07:50
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:30
• Hạ Long
0h50m
08:20
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:00
• Hạ Long
0h50m
08:50
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:30
• Hạ Long
0h50m
09:20
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:00
• Hạ Long
0h50m
09:50
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:30
• Hạ Long
0h50m
10:20
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
10:00
• Hạ Long
1h15m
11:15
• Sân bay Cát Bi
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 27-09-2022 Móng Cái - Hải Phòng
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
10:00
• Hạ Long
1h55m
11:55
• Bến xe khách Thượng Lý
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 27-09-2022 Móng Cái - Hải Phòng
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
10:00
• Hạ Long
0h50m
10:50
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
10:30
• Hạ Long
0h50m
11:20
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
11:00
• Hạ Long
0h50m
11:50
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
11:30
• Hạ Long
0h50m
12:20
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
12:00
• Hạ Long
1h55m
13:55
• Bến xe khách Thượng Lý
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 27-09-2022 Móng Cái - Hải Phòng
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
12:00
• Hạ Long
1h15m
13:15
• Sân bay Cát Bi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 27-09-2022 Móng Cái - Hải Phòng
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
12:00
• Hạ Long
0h50m
12:50
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
12:30
• Hạ Long
0h50m
13:20
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
13:00
• Hạ Long
0h50m
13:50
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
13:30
• Hạ Long
0h50m
14:20
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
14:00
• Hạ Long
1h15m
15:15
• Sân bay Cát Bi
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 27-09-2022 Móng Cái - Hải Phòng
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
14:00
• Hạ Long
1h55m
15:55
• Bến xe khách Thượng Lý
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 27-09-2022 Móng Cái - Hải Phòng
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
14:00
• Hạ Long
0h50m
14:50
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
14:30
• Hạ Long
0h50m
15:20
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
15:00
• Hạ Long
0h50m
15:50
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
15:30
• Hạ Long
0h50m
16:20
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
16:00
• Hạ Long
1h55m
17:55
• Bến xe khách Thượng Lý
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 27-09-2022 Móng Cái - Hải Phòng
Không cần thanh toán trước
Minh Hiếu Limousine
Xác nhận tức thì
Minh Hiếu Limousine
Ghế ngồi 7 chỗ
16:00
• Hạ Long
1h15m
17:15
• Sân bay Cát Bi
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 27-09-2022 Móng Cái - Hải Phòng
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
16:00
• Hạ Long
0h50m
16:50
• Tiên Cựu
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 27-09-2022 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước