loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Phú Thọ từ Hà Nội > xe đi Việt Trì từ Hà Nội
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Việt Trì - Phú Thọ từ Hà Nội chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 92 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 04/12/2022
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• 21 Mạc Thái Tổ
1h40m
08:40
• 77 Phù Đổng
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
07:30
• 21 Mạc Thái Tổ
1h40m
09:10
• 77 Phù Đổng
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
07:30
• Ngã tư Nội Bài
1h10m
08:40
• 77 Phù Đổng
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 08-12-2022 Hà Nội - Việt Trì
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• 21 Mạc Thái Tổ
1h40m
09:40
• 77 Phù Đổng
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• Ngã tư Nội Bài
1h10m
09:10
• 77 Phù Đổng
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 08-12-2022 Hà Nội - Việt Trì
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
08:30
• 21 Mạc Thái Tổ
1h40m
10:10
• 77 Phù Đổng
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
08:30
• Ngã tư Nội Bài
1h10m
09:40
• 77 Phù Đổng
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 08-12-2022 Hà Nội - Việt Trì
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
09:00
• 21 Mạc Thái Tổ
1h40m
10:40
• 77 Phù Đổng
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
09:00
• Ngã tư Nội Bài
1h10m
10:10
• 77 Phù Đổng
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 08-12-2022 Hà Nội - Việt Trì
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
09:30
• 21 Mạc Thái Tổ
1h40m
11:10
• 77 Phù Đổng
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
09:30
• Ngã tư Nội Bài
1h10m
10:40
• 77 Phù Đổng
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 08-12-2022 Hà Nội - Việt Trì
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
10:00
• 21 Mạc Thái Tổ
1h40m
11:40
• 77 Phù Đổng
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
10:00
• Ngã tư Nội Bài
1h10m
11:10
• 77 Phù Đổng
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 08-12-2022 Hà Nội - Việt Trì
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
10:30
• 21 Mạc Thái Tổ
1h40m
12:10
• 77 Phù Đổng
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
10:30
• Ngã tư Nội Bài
1h10m
11:40
• 77 Phù Đổng
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 08-12-2022 Hà Nội - Việt Trì
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
11:00
• 21 Mạc Thái Tổ
1h40m
12:40
• 77 Phù Đổng
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
11:00
• Ngã tư Nội Bài
1h10m
12:10
• 77 Phù Đổng
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 08-12-2022 Hà Nội - Việt Trì
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
11:30
• 21 Mạc Thái Tổ
1h40m
13:10
• 77 Phù Đổng
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
11:30
• Ngã tư Nội Bài
1h10m
12:40
• 77 Phù Đổng
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 08-12-2022 Hà Nội - Việt Trì
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
12:00
• 21 Mạc Thái Tổ
1h40m
13:40
• 77 Phù Đổng
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
12:00
• Ngã tư Nội Bài
1h10m
13:10
• 77 Phù Đổng
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 08-12-2022 Hà Nội - Việt Trì
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
12:30
• 21 Mạc Thái Tổ
1h40m
14:10
• 77 Phù Đổng
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
12:30
• Ngã tư Nội Bài
1h10m
13:40
• 77 Phù Đổng
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 08-12-2022 Hà Nội - Việt Trì
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
13:00
• 21 Mạc Thái Tổ
1h40m
14:40
• 77 Phù Đổng
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
13:00
• Ngã tư Nội Bài
1h10m
14:10
• 77 Phù Đổng
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 08-12-2022 Hà Nội - Việt Trì
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
13:30
• 21 Mạc Thái Tổ
1h40m
15:10
• 77 Phù Đổng
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
13:30
• Ngã tư Nội Bài
1h10m
14:40
• 77 Phù Đổng
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 08-12-2022 Hà Nội - Việt Trì
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
14:00
• 21 Mạc Thái Tổ
1h40m
15:40
• 77 Phù Đổng
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
14:00
• Ngã tư Nội Bài
1h10m
15:10
• 77 Phù Đổng
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 08-12-2022 Hà Nội - Việt Trì
Không cần thanh toán trước
Nam Cường Limousine
Xác nhận tức thì
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
14:30
• 21 Mạc Thái Tổ
1h40m
16:10
• 77 Phù Đổng
Không cần thanh toán trước