loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Đà Lạt - Lâm Đồng từ Nha Trang - Khánh Hòa chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 46 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 01/12/2022
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
06:30
• VP Nha Trang
3h30m
10:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 02-12-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
10:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine 9 chỗ
07:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h20m
10:50
• Văn Phòng Đà Lạt
Cát Thiên Hải Limousine
Xác nhận tức thì
Cát Thiên Hải Limousine
Limousine 12 chỗ Massage
07:30
• Văn phòng Nha Trang
3h30m
11:00
• VP Đà Lạt (CTH)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine 9 chỗ
07:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h
10:30
• Bến Xe Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 02-12-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
07:30
• VP Nha Trang
3h30m
11:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 02-12-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
08:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
11:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
08:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h20m
11:50
• Văn Phòng Đà Lạt
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
08:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h
11:30
• Bến Xe Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 02-12-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
08:30
• VP Nha Trang
3h30m
12:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 02-12-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
09:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
12:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
09:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h20m
12:50
• Văn Phòng Đà Lạt
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
09:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h
12:30
• Bến Xe Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 02-12-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
09:30
• VP Nha Trang
3h30m
13:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 02-12-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
10:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
13:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
10:30
• VP Nha Trang
3h30m
14:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 02-12-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
11:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
14:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Lạc Hồng Limousine
Xác nhận tức thì
Lạc Hồng Limousine
Limousine Solati 9 chỗ
12:00
• GO! Nha Trang
3h
15:00
• VP Đà Lạt
Cát Thiên Hải Limousine
Xác nhận tức thì
Cát Thiên Hải Limousine
Limousine 15 chỗ
12:00
• Văn phòng Nha Trang
3h30m
15:30
• VP Đà Lạt (CTH)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 02-12-2022 Quy Nhơn - Đà Lạt
Cát Thiên Hải Limousine
Xác nhận tức thì
Cát Thiên Hải Limousine
Limousine 12 chỗ Massage
12:30
• Văn phòng Nha Trang
3h30m
16:00
• VP Đà Lạt (CTH)
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
12:30
• VP Nha Trang
3h30m
16:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 02-12-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine 9 chỗ
13:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h20m
16:20
• Văn Phòng Đà Lạt
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
13:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
16:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine 9 chỗ
13:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h
16:00
• Bến Xe Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 02-12-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
13:30
• VP Nha Trang
3h30m
17:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 02-12-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
14:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h20m
17:20
• Văn Phòng Đà Lạt
Lạc Hồng Limousine
Xác nhận tức thì
Lạc Hồng Limousine
Limousine Solati 9 chỗ
14:00
• GO! Nha Trang
3h
17:00
• VP Đà Lạt
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
14:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
17:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
14:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h
17:00
• Bến Xe Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 02-12-2022 Nha Trang - Đà Lạt
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
14:30
• VP Nha Trang
3h30m
18:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 02-12-2022 Nha Trang - Đà Lạt