loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hà Nội từ Quảng Ninh > xe đi Hai Bà Trưng từ Quảng Ninh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Hai Bà Trưng - Hà Nội từ Quảng Ninh chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 250 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 08/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
03:00
• Cảng Cái Rồng - Vân Đồn
3h15m
06:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
03:10
• Bưu Điện Vân Đồn
3h5m
06:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
03:30
• Cảng Cái Rồng - Vân Đồn
3h15m
06:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 03:30 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
03:30
• Bưu điện Mông Dương
2h45m
06:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
03:40
• Bưu Điện Vân Đồn
3h5m
06:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 03:30 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
03:45
• Đền Cửa Ông
2h30m
06:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:00
• Bưu điện Mông Dương
2h45m
06:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 03:30 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:00
• Cảng Cái Rồng - Vân Đồn
3h15m
07:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:05
• Hạ Long
2h10m
06:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:10
• Bưu Điện Vân Đồn
3h5m
07:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:15
• Đền Cửa Ông
2h30m
06:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 03:30 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:15
• Cổng Chào Đảo Tuần Châu
2h
06:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:30
• Bưu điện Mông Dương
2h45m
07:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:30
• Cảng Cái Rồng - Vân Đồn
3h15m
07:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:35
• Hạ Long
2h10m
06:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 03:30 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:40
• Bưu Điện Vân Đồn
3h5m
07:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:45
• Đền Cửa Ông
2h30m
07:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:45
• Nhà Hàng Hoàng Công - Quảng Yên
1h30m
06:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:45
• Cổng Chào Đảo Tuần Châu
2h
06:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 03:30 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:00
• Bưu điện Mông Dương
2h45m
07:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:00
• Cảng Cái Rồng - Vân Đồn
3h15m
08:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:05
• Hạ Long
2h10m
07:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:10
• Bưu Điện Vân Đồn
3h5m
08:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:15
• Đền Cửa Ông
2h30m
07:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:15
• Nhà Hàng Hoàng Công - Quảng Yên
1h30m
06:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 03:30 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:15
• Cổng Chào Đảo Tuần Châu
2h
07:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:30
• Cảng Cái Rồng - Vân Đồn
3h15m
08:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:30
• Bưu điện Mông Dương
2h45m
08:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:35
• Hạ Long
2h10m
07:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)
Hoàng Công
Xác nhận tức thì
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:40
• Bưu Điện Vân Đồn
3h5m
08:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 15-02-2023 Vân Đồn - Hà Nội (Ford 16 chỗ)