loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bình Phước từ Sài Gòn > xe đi Chơn Thành từ Sài Gòn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Chơn Thành - Bình Phước từ Sài Gòn chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 52 chuyến
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
04:00
• Vp. Quận 10
3h20m
07:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
05:00
• Vp. Miền Đông
2h20m
07:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
05:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
2h
07:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
06:00
• Vp. Quận 10
3h20m
09:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
07:00
• Vp. Miền Đông
2h20m
09:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Vp. Quận 10
3h20m
10:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
07:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
2h
09:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
08:00
• Vp. Quận 5
2h45m
10:45
• Chợ Minh Lập
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Đồng Xoài
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Vp. Miền Đông
2h20m
10:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
08:00
• Vp. Quận 10
3h20m
11:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
08:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
2h
10:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
08:40
• Vp. Quốc Lộ 13
2h5m
10:45
• Chợ Minh Lập
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Đồng Xoài
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
09:00
• Vp. Miền Đông
2h20m
11:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Vp. Quận 10
3h20m
12:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
09:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
2h
11:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
10:00
• Vp. Quận 5
2h45m
12:45
• Chợ Minh Lập
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Đồng Xoài
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
10:00
• Vp. Quận 10
3h20m
13:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Vp. Miền Đông
2h20m
12:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
2h
12:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
10:40
• Vp. Quốc Lộ 13
2h5m
12:45
• Chợ Minh Lập
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Đồng Xoài
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
11:00
• Vp. Miền Đông
2h20m
13:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
11:00
• Vp. Quận 10
3h20m
14:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
11:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
2h
13:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
12:00
• Vp. Quận 10
3h20m
15:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Vp. Miền Đông
2h20m
14:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
12:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
2h
14:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Mỹ Hằng - Bình Phước
Mỹ Hằng - Bình Phước
Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
• Bến xe Miền Đông
2h
15:00
• Chơn Thành
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
13:00
• Vp. Miền Đông
2h20m
15:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
• Vp. Quận 10
3h20m
16:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
13:20
• Vp. Ngã 4 Bình Phước
2h
15:20
• Chơn Thành
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 22-08-2022 Hồ Chí Minh - Bù Đốp