loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Nghệ An từ Sài Gòn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Nghệ An từ Sài Gòn chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 43 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 07/12/2022
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hoàng Long (Cô 2)
Xác nhận tức thì
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
12:30
• Bến Xe Miền Đông - Cổng 4
31h
19:30
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 03-02-2023 Sài Gòn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Hoàng Long (Cô 2)
Xác nhận tức thì
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• Bến xe Miền Đông Mới
30h30m
19:30
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 03-02-2023 Sài Gòn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
A Ba
Xác nhận tức thì
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
13:00
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
29h4m
18:04
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 03-02-2023 Sài Gòn - Hà Nội
A Ba
Xác nhận tức thì
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
13:00
• Bến xe Miền Đông Mới
29h4m
18:04
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 03-02-2023 Sài Gòn - Hà Nội
Hoàng Long (Cô 2)
Xác nhận tức thì
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
14:30
• Bến Xe Miền Đông - Cổng 4
31h
21:30
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 03-02-2023 Sài Gòn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Hoàng Long (Cô 2)
Xác nhận tức thì
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Bến xe Miền Đông Mới
30h30m
21:30
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 03-02-2023 Sài Gòn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Hoàng Long TN
Xác nhận tức thì
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Bến Xe Miền Đông
30h45m
21:45
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 03-02-2023 Sài Gòn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Hoàng Long TN
Xác nhận tức thì
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
15:15
• VP Sài Gòn
30h30m
21:45
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 03-02-2023 Sài Gòn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
A Ba
Xác nhận tức thì
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
16:30
• Bến xe Miền Đông Mới
29h4m
21:34
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 03-02-2023 Sài Gòn - Hà Nội
A Ba
Xác nhận tức thì
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
16:30
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
29h4m
21:34
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 03-02-2023 Sài Gòn - Hà Nội
Hoàng Long TN
Xác nhận tức thì
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Bến Xe Miền Đông
30h45m
23:45
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 03-02-2023 Sài Gòn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Hoàng Long TN
Xác nhận tức thì
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
17:15
• VP Sài Gòn
30h30m
23:45
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 03-02-2023 Sài Gòn - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Hoàng Long T&T
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• Bến xe Miền Đông Mới
32h
21:00
• Nghệ An (Dọc quốc lộ 1A)
Hoàng Long (XT)
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Bến xe Miền Đông
31h
00:00
• TT Giao Dịch 2 Bc Bến Thuỷ
Hoàng Long (Tý Nghĩa)
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Bến Xe Miền Đông
30h45m
23:45
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
Hoàng Long (Tý Nghĩa)
Giường nằm 40 chỗ
17:15
• VP Sài Gòn
30h30m
23:45
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
07:00
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
25h52m
08:52
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 03-02-2023 Sài Gòn - Hải Phòng
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
07:42
• Bến xe Miền Đông Mới
25h10m
08:52
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 03-02-2023 Sài Gòn - Hải Phòng
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
10:00
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
25h52m
11:52
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 03-02-2023 Sài Gòn - Thái Bình
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
10:42
• Bến xe Miền Đông Mới
25h10m
11:52
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 03-02-2023 Sài Gòn - Thái Bình
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
15:00
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
29h52m
20:52
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 03-02-2023 Sài Gòn - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
15:42
• Bến xe Miền Đông Mới
29h10m
20:52
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 03-02-2023 Sài Gòn - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
18:00
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
25h52m
19:52
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 03-02-2023 Sài Gòn - Hải Phòng
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
18:00
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
25h52m
19:52
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 03-02-2023 Sài Gòn - Thái Bình
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
18:42
• Bến xe Miền Đông Mới
25h10m
19:52
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 03-02-2023 Sài Gòn - Thái Bình
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
18:42
• Bến xe Miền Đông Mới
25h10m
19:52
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 03-02-2023 Sài Gòn - Hải Phòng
Hiền Lực
Giường nằm 46 chỗ
04:31
• Sài Gòn
22h
02:31
• Văn phòng Nghệ An
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• Bến xe An Sương
31h
12:00
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
Thành Nhân - Hải Phòng
Thành Nhân - Hải Phòng
Giường nằm 40 chỗ
06:00
• Bến xe Miền Đông
27h50m
09:50
• Vinh
An Bình (Thái Bình)
An Bình (Thái Bình)
Giường nằm 40 chỗ
06:30
• Bến xe An Sương (Tp HCM)
29h
11:30
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)