Xe Thành Nhân - Hải Phòng

So sánh giá vé lịch trình xe Thành Nhân - Hải Phòng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thành Nhân - Hải Phòng

Tuyến đường Giá vé
Hồng Bàng - Hải Phòng đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Hồng Bàng - Hải Phòng 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Vĩnh Bảo - Hải Phòng 2 chuyến/ngày
Vĩnh Bảo - Hải Phòng đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thành Nhân - Hải Phòng

 Trụ sở: Số 52 Đường Hà Nội, Sở Dầu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng