loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Sa Đéc - Đồng Tháp từ Sài Gòn chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 68 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 03/12/2022
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
02:00
• Vp. Sài Gòn
3h
05:00
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 08-12-2022 Sài Gòn - Châu Đốc
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• Vp. Sài Gòn
3h
08:00
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 08-12-2022 Sài Gòn - Châu Đốc
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
06:00
• Vp. Sài Gòn
3h30m
09:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 08-12-2022 Sài Gòn - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
06:00
• Trạm An Sương
3h30m
09:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 08-12-2022 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
06:30
• Vp. Quận 6
4h
10:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 08-12-2022 Sài Gòn - An Giang
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Bến xe Miền Tây
3h30m
10:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 08-12-2022 Sài Gòn - An Giang
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Vp. Sài Gòn
3h30m
10:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 08-12-2022 Sài Gòn - Hà Tiên
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Vp. Sài Gòn
3h30m
11:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 08-12-2022 Sài Gòn - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Trạm An Sương
3h30m
11:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 08-12-2022 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
08:30
• Vp. Quận 6
4h
12:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 08-12-2022 Sài Gòn - An Giang
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Bến xe Miền Tây
3h30m
12:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 08-12-2022 Sài Gòn - An Giang
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Vp. Sài Gòn
3h30m
12:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 08-12-2022 Sài Gòn - Chi Lăng
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
10:00
• Vp. Sài Gòn
3h30m
13:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 08-12-2022 Sài Gòn - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
10:00
• Trạm An Sương
3h30m
13:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 08-12-2022 Bình Dương - Chi Lăng
Không cần thanh toán trước
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
10:30
• Vp. Quận 6
4h
14:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 08-12-2022 Sài Gòn - An Giang
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Bến xe Miền Tây
3h30m
14:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 08-12-2022 Sài Gòn - An Giang
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Vp. Sài Gòn
3h30m
14:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 08-12-2022 Sài Gòn - Chi Lăng
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Vp. Sài Gòn
3h
14:00
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 08-12-2022 Sài Gòn - Tịnh Biên
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
12:00
• Vp. Sài Gòn
3h30m
15:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 08-12-2022 Sài Gòn - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
12:00
• Trạm An Sương
3h30m
15:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 08-12-2022 Bình Dương - Tịnh Biên
Không cần thanh toán trước
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• Vp. Quận 6
4h
17:00
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 08-12-2022 Sài Gòn - An Giang
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• Vp. Sài Gòn
3h
16:00
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 08-12-2022 Sài Gòn - Tịnh Biên
Không cần thanh toán trước
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
13:30
• Bến xe Miền Tây
3h30m
17:00
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 08-12-2022 Sài Gòn - An Giang
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• Vp. Sài Gòn
3h30m
17:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 08-12-2022 Sài Gòn - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Vp. Sài Gòn
3h30m
18:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 08-12-2022 Sài Gòn - Chi Lăng
Không cần thanh toán trước
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Limousine 32 Phòng
15:30
• Vp. Quận 6
4h
19:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 08-12-2022 Sài Gòn - An Giang
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Limousine 32 Phòng
16:00
• Bến xe Miền Tây
3h30m
19:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 08-12-2022 Sài Gòn - An Giang
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• Vp. Sài Gòn
3h30m
19:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 08-12-2022 Sài Gòn - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Vp. Sài Gòn
3h
20:00
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 08-12-2022 Sài Gòn - Châu Đốc
Không cần thanh toán trước
Đức Phát
Xác nhận tức thì
Đức Phát
Giường nằm 40 chỗ
17:30
• Vp. Quận 6
4h
21:30
• Sa Đéc
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 08-12-2022 Sài Gòn - An Giang