loading
Vé xe khách > xe đi Tây Ninh từ Sài Gòn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc
Tiêu chí phổ biến
Giờ đi
00:00
23:59
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ
Số chỗ trống
0
100
Nhà xe
Điểm đón
 • Tân Bình (360)
  • Cột 15 Ga Quốc Tế (120)
  • Cột B6 Ga Quốc Nội (120)
  • Sân Bay Tân Sơn Nhất (120)
 • Tân Phú (132)
  • VP Trường Chinh (132)
 • Củ Chi (100)
  • Điện máy xanh Củ Chi (100)
Điểm trả
 • Tân Châu (1252)
  • Kà Tum (182)
  • Suối Dây (182)
  • Tân Hà (182)
  • Bàu Cỏ (148)
  • Bến xe Tân Châu (148)
  • Hòa Viện (148)
  • Mỹ Hương (148)
  • Ma Thiên Lãnh - Mỹ Hương (34)
  • Suối Ngô (34)
  • Tân Châu (34)
  • Đông Hà (12)
 • Tây Ninh (250)
  • Ninh Sơn (148)
  • Khu du lịch núi Bà Đen (34)
  • Ngã tư dẫn vào đường Cột Điện (34)
  • Tòa Thánh Tây Ninh (34)
 • Gò Dầu (182)
  • Bàu Đồn (182)
 • Núi Bà Đen (34)
  • Núi Bà Đen (Tây Ninh) - Vp Ninh Sơn (34)
 • Trảng Bàng (34)
  • Trảng Bàng (34)
Loại ghế / giường
Đánh giá
trở lên (373)
trở lên (452)
trở lên (452)
trở lên (452)

Vé xe từ Sài Gòn đi Tây Ninh

: 1942 chuyến
Sắp xếp theo:
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
17:55
• VP Trường Chinh
5h15m
23:10
• Suối Ngô
130,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
17:40
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
3h45m
21:25
• Kà Tum
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
17:40
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h35m
20:15
• Núi Bà Đen (Tây Ninh) - Vp Ninh Sơn
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
09:40
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h15m
11:55
• Tòa Thánh Tây Ninh
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
16:40
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
3h15m
19:55
• Tân Châu
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
09:40
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
1h15m
10:55
• Trảng Bàng
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
13:55
• VP Trường Chinh
2h
15:55
• Tòa Thánh Tây Ninh
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
08:35
• Điện máy xanh Củ Chi
1h40m
10:15
• Núi Bà Đen (Tây Ninh) - Vp Ninh Sơn
80,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
16:55
• VP Trường Chinh
2h30m
19:25
• Ma Thiên Lãnh - Mỹ Hương
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
10:40
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h15m
12:55
• Tòa Thánh Tây Ninh
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
12:55
• VP Trường Chinh
3h30m
16:25
• Kà Tum
90,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
14:35
• Điện máy xanh Củ Chi
1h20m
15:55
• Tòa Thánh Tây Ninh
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
14:35
• Điện máy xanh Củ Chi
3h35m
18:10
• Tân Hà
90,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
17:40
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
5h30m
23:10
• Suối Ngô
150,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
14:40
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
3h15m
17:55
• Tân Châu
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
11:55
• VP Trường Chinh
4h15m
16:10
• Tân Hà
90,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
08:40
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h15m
10:55
• Tòa Thánh Tây Ninh
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
10:55
• VP Trường Chinh
1h
11:55
• Trảng Bàng
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
14:55
• VP Trường Chinh
1h20m
16:15
• Bàu Đồn
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu
//static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250
Lê Khánh
4.3
• 3 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
11:40
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
3h15m
14:55
• Tân Châu
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 12-07-2020 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Châu