loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Tây Ninh từ Sài Gòn > xe đi Tây Ninh từ Sài Gòn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Tây Ninh - Tây Ninh từ Sài Gòn chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 68 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 02/12/2022
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
05:00
• Aeon mall Bình Tân
3h15m
08:15
• Văn phòng Tây Ninh
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tây Ninh
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
05:00
• Vp. Lê Đại Hành
3h
08:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
05:30
• Bến xe An Sương
2h30m
08:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
05:50
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h25m
08:15
• Văn phòng Tây Ninh
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tây Ninh
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine ghế ngồi 19 chỗ
06:00
• Aeon mall Bình Tân
3h15m
09:15
• Văn phòng Tây Ninh
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tây Ninh
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• Vp. Lê Đại Hành
3h
09:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
06:15
• Bến xe Củ Chi
1h45m
08:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• Bến xe An Sương
2h30m
09:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine ghế ngồi 19 chỗ
06:50
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h25m
09:15
• Văn phòng Tây Ninh
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tây Ninh
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
07:00
• Aeon mall Bình Tân
3h15m
10:15
• Văn phòng Tây Ninh
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tây Ninh
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Vp. Lê Đại Hành
3h
10:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
07:15
• Bến xe Củ Chi
1h45m
09:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
• Bến xe An Sương
2h30m
10:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
07:50
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h25m
10:15
• Văn phòng Tây Ninh
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tây Ninh
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
08:00
• Aeon mall Bình Tân
3h15m
11:15
• Văn phòng Tây Ninh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tây Ninh
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Vp. Lê Đại Hành
3h
11:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
08:15
• Bến xe Củ Chi
1h45m
10:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
• Bến xe An Sương
2h30m
11:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
08:50
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h25m
11:15
• Văn phòng Tây Ninh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tây Ninh
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
09:00
• Aeon mall Bình Tân
3h15m
12:15
• Văn phòng Tây Ninh
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tây Ninh
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Vp. Lê Đại Hành
3h
12:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
09:15
• Bến xe Củ Chi
1h45m
11:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
09:30
• Bến xe An Sương
2h30m
12:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
09:50
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h25m
12:15
• Văn phòng Tây Ninh
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tây Ninh
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Vp. Lê Đại Hành
3h
13:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
10:15
• Bến xe Củ Chi
1h45m
12:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
10:30
• Bến xe An Sương
2h30m
13:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
11:00
• Vp. Lê Đại Hành
3h
14:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
11:15
• Bến xe Củ Chi
1h45m
13:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
11:30
• Bến xe An Sương
2h30m
14:00
• Vp. Ninh Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 05-12-2022 Sài Gòn - Tân Châu
Không cần thanh toán trước