Xe Lê Khánh

So sánh giá vé lịch trình xe Lê Khánh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Lê Khánh

Tuyến đường Giá vé
Tân Châu - Tây Ninh đi Sài Gòn 30 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tân Châu - Tây Ninh 12 chuyến/ngày
Tân Châu - Tây Ninh đi Sài Gòn 30 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tân Châu - Tây Ninh 0 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Lê Khánh

 Trụ sở: Số 32, ấp 3, xã Suối Dây, Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh