loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Trà Vinh > xe đi Quận 5 từ Duyên Hải
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Quận 5 - Sài Gòn từ Duyên Hải - Trà Vinh chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 18 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 05/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:30
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
05:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 13-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:30
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
06:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 13-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:35
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
06:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:05 13-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:00
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
07:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 13-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
05:30
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
10:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 13-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
07:30
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
12:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 13-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
07:35
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
12:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 09:05 13-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:30
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
14:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 13-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:35
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
14:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 11:05 13-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:30
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
16:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 13-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:35
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
16:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 13:05 13-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:30
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
18:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 13-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:35
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
18:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 15:05 13-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
15:30
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
20:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 13-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
15:35
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
20:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 17:05 13-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
21:30
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
02:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 13-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
21:35
• Bến xe TX Duyên Hải
4h50m
02:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 23:05 13-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
13:51
• Bến xe TX Duyên Hải
7h15m
21:06
• Vp Hồ Chí Minh