loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Tây Ninh từ Tây Ninh > xe limousine đi Trảng Bàng từ Gò Dầu
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Gò Dầu - Tây Ninh đi Trảng Bàng - Tây Ninh

: 15 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 01/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Limousine 9 chỗ
04:40
• Vp. Gò Dầu
0h30m
05:10
• Trạm Trảng Bàng
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 09-02-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Limousine 9 chỗ
05:40
• Vp. Gò Dầu
0h30m
06:10
• Trạm Trảng Bàng
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 09-02-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Limousine 9 chỗ
06:40
• Vp. Gò Dầu
0h30m
07:10
• Trạm Trảng Bàng
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 09-02-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Limousine 9 chỗ
07:40
• Vp. Gò Dầu
0h30m
08:10
• Trạm Trảng Bàng
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 09-02-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Limousine 9 chỗ
08:40
• Vp. Gò Dầu
0h30m
09:10
• Trạm Trảng Bàng
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 09-02-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Limousine 9 chỗ
09:40
• Vp. Gò Dầu
0h30m
10:10
• Trạm Trảng Bàng
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 09-02-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Limousine 9 chỗ
10:40
• Vp. Gò Dầu
0h30m
11:10
• Trạm Trảng Bàng
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 09-02-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Limousine 9 chỗ
11:40
• Vp. Gò Dầu
0h30m
12:10
• Trạm Trảng Bàng
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 09-02-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Limousine 9 chỗ
12:40
• Vp. Gò Dầu
0h30m
13:10
• Trạm Trảng Bàng
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 09-02-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Limousine 9 chỗ
13:40
• Vp. Gò Dầu
0h30m
14:10
• Trạm Trảng Bàng
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 09-02-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Limousine 9 chỗ
14:40
• Vp. Gò Dầu
0h30m
15:10
• Trạm Trảng Bàng
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 09-02-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Limousine 9 chỗ
15:40
• Vp. Gò Dầu
0h30m
16:10
• Trạm Trảng Bàng
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 09-02-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Limousine 9 chỗ
16:40
• Vp. Gò Dầu
0h30m
17:10
• Trạm Trảng Bàng
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 09-02-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Limousine 9 chỗ
17:40
• Vp. Gò Dầu
0h30m
18:10
• Trạm Trảng Bàng
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 09-02-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa Limousine
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa Limousine
Limousine 9 chỗ
18:40
• Vp. Gò Dầu
0h30m
19:10
• Trạm Trảng Bàng
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 09-02-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước