loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Quảng Ninh từ Nam Định > xe limousine đi Hạ Long từ Hải Hậu
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Hải Hậu - Nam Định đi Hạ Long - Quảng Ninh

: 16 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 01/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
04:00
• Hải Hậu
3h15m
07:15
• Cột Đồng Hồ Thành Phố Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 09-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
04:01
• Hải Hậu
3h15m
07:16
• Cột Đồng Hồ Thành Phố Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 04:01 09-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
06:00
• Hải Hậu
3h15m
09:15
• Cột Đồng Hồ Thành Phố Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 09-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• Hải Hậu
3h15m
10:15
• Cột Đồng Hồ Thành Phố Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 09-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• Hải Hậu
3h15m
11:15
• Cột Đồng Hồ Thành Phố Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 09-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
09:00
• Hải Hậu
3h15m
12:15
• Cột Đồng Hồ Thành Phố Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 09-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
10:00
• Hải Hậu
3h15m
13:15
• Cột Đồng Hồ Thành Phố Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 09-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
11:00
• Hải Hậu
3h15m
14:15
• Cột Đồng Hồ Thành Phố Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 09-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
11:30
• Hải Hậu
3h15m
14:45
• Cột Đồng Hồ Thành Phố Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 09-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
12:30
• Hải Hậu
3h15m
15:45
• Cột Đồng Hồ Thành Phố Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 09-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
14:00
• Hải Hậu
3h15m
17:15
• Cột Đồng Hồ Thành Phố Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 09-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
15:00
• Hải Hậu
3h15m
18:15
• Cột Đồng Hồ Thành Phố Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 09-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
16:00
• Hải Hậu
3h15m
19:15
• Cột Đồng Hồ Thành Phố Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 09-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
17:30
• Hải Hậu
3h15m
20:45
• Cột Đồng Hồ Thành Phố Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 09-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
18:30
• Hải Hậu
3h15m
21:45
• Cột Đồng Hồ Thành Phố Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 09-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
19:30
• Hải Hậu
3h15m
22:45
• Cột Đồng Hồ Thành Phố Hạ Long
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 09-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)