loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Lâm Đồng từ Khánh Hòa > xe limousine đi Đà Lạt từ Khánh Hòa
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Khánh Hòa đi Đà Lạt - Lâm Đồng

: 107 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 29/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
06:30
• VP Nha Trang
3h30m
10:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 03-04-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
10:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
iHome Travel
Xác nhận tức thì
iHome Travel
Limousine 9 chỗ
07:00
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
3h30m
10:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Sân Bay Cam Ranh
4h20m
11:20
• Trại Mát
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Sân Bay Cam Ranh
4h40m
11:40
• VP Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Sân Bay Cam Ranh
4h10m
11:10
• Đồi chè Cầu Đất Farm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Phước Tiến Limousine
Xác nhận tức thì
Phước Tiến Limousine
Limousine 9 chỗ
07:10
• Bờ biển Bãi Dài - Cam Lâm
4h50m
12:00
• Bưu điện thành phố Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine 9 chỗ
07:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h20m
10:50
• Văn Phòng Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Phước Tiến Limousine
Xác nhận tức thì
Phước Tiến Limousine
Limousine 9 chỗ
07:30
• VP Cam Ranh
4h30m
12:00
• Bưu điện thành phố Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:30
• Trạm Cam Ranh
4h10m
11:40
• VP Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine 9 chỗ
07:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h
10:30
• Bến Xe Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:30
• Trạm Cam Ranh
3h50m
11:20
• Trại Mát
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:30
• Trạm Cam Ranh
3h40m
11:10
• Đồi chè Cầu Đất Farm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
07:30
• VP Nha Trang
3h30m
11:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 03-04-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:45
• Bưu điện Mỹ Ca
3h35m
11:20
• Trại Mát
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:45
• Bưu điện Mỹ Ca
3h55m
11:40
• VP Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:45
• Bưu điện Mỹ Ca
3h25m
11:10
• Đồi chè Cầu Đất Farm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
08:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
11:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
iHome Travel
Xác nhận tức thì
iHome Travel
Limousine 9 chỗ
08:00
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
3h30m
11:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:00
• Cam Ranh
3h20m
11:20
• Trại Mát
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:00
• Cam Ranh
3h40m
11:40
• VP Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:00
• Cam Ranh
3h10m
11:10
• Đồi chè Cầu Đất Farm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:05
• Cảng Cam Ranh
3h15m
11:20
• Trại Mát
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:05
• Cảng Cam Ranh
3h35m
11:40
• VP Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:05
• Cảng Cam Ranh
3h5m
11:10
• Đồi chè Cầu Đất Farm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:10
• Ngã ba Trại Cá
3h30m
11:40
• VP Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:10
• Ngã ba Trại Cá
3h10m
11:20
• Trại Mát
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Kim Hưng
Xác nhận tức thì
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:10
• Ngã ba Trại Cá
3h
11:10
• Đồi chè Cầu Đất Farm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 03-04-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine 9 chỗ
08:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h20m
11:50
• Văn Phòng Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine 9 chỗ
08:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h
11:30
• Bến Xe Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 03-04-2023 Nha Trang - Đà Lạt