loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hà Nội từ Lạng Sơn > xe limousine đi Hà Nội từ Lạng Sơn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Lạng Sơn - Lạng Sơn đi Hà Nội

: 80 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 04/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
04:00
• Văn phòng Lạng Sơn
1h30m
05:30
• Số 164 Cổ Linh
Duy Quang Luxury
Xác nhận tức thì
Duy Quang Luxury
Limousine 9 chỗ
04:00
• Văn phòng Lạng Sơn
2h30m
06:30
• Văn phòng Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Duy Quang Luxury
Xác nhận tức thì
Duy Quang Luxury
Limousine 9 chỗ
04:00
• Văn phòng Lạng Sơn
3h30m
07:30
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 09-02-2023 Lạng Sơn - Hà Nội
Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
04:00
• Văn phòng Lạng Sơn
2h
06:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 09-02-2023 Lạng Sơn - Hà Nội
Duy Quang Luxury
Xác nhận tức thì
Duy Quang Luxury
Limousine 9 chỗ
05:00
• Văn phòng Lạng Sơn
2h30m
07:30
• Văn phòng Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
05:00
• Văn phòng Lạng Sơn
1h30m
06:30
• Số 164 Cổ Linh
Duy Quang Luxury
Xác nhận tức thì
Duy Quang Luxury
Limousine 9 chỗ
05:00
• Văn phòng Lạng Sơn
3h30m
08:30
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 09-02-2023 Lạng Sơn - Hà Nội
Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
05:00
• Văn phòng Lạng Sơn
2h
07:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 09-02-2023 Lạng Sơn - Hà Nội
Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
06:00
• Văn phòng Lạng Sơn
1h30m
07:30
• Số 164 Cổ Linh
Duy Quang Luxury
Xác nhận tức thì
Duy Quang Luxury
Limousine 9 chỗ
06:00
• Văn phòng Lạng Sơn
2h30m
08:30
• Văn phòng Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Duy Quang Luxury
Xác nhận tức thì
Duy Quang Luxury
Limousine 9 chỗ
06:00
• Văn phòng Lạng Sơn
3h30m
09:30
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 09-02-2023 Lạng Sơn - Hà Nội
Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
06:00
• Văn phòng Lạng Sơn
2h
08:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 09-02-2023 Lạng Sơn - Hà Nội
Duy Quang Luxury
Xác nhận tức thì
Duy Quang Luxury
Limousine 9 chỗ
07:00
• Văn phòng Lạng Sơn
2h30m
09:30
• Văn phòng Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
07:00
• Văn phòng Lạng Sơn
1h30m
08:30
• Số 164 Cổ Linh
Duy Quang Luxury
Xác nhận tức thì
Duy Quang Luxury
Limousine 9 chỗ
07:00
• Văn phòng Lạng Sơn
3h30m
10:30
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 09-02-2023 Lạng Sơn - Hà Nội
Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
07:00
• Văn phòng Lạng Sơn
2h
09:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 09-02-2023 Lạng Sơn - Hà Nội
Duy Quang Luxury
Xác nhận tức thì
Duy Quang Luxury
Limousine 9 chỗ
08:00
• Văn phòng Lạng Sơn
2h30m
10:30
• Văn phòng Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
08:00
• Văn phòng Lạng Sơn
1h30m
09:30
• Số 164 Cổ Linh
Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
08:00
• Văn phòng Lạng Sơn
2h
10:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 09-02-2023 Lạng Sơn - Hà Nội
Duy Quang Luxury
Xác nhận tức thì
Duy Quang Luxury
Limousine 9 chỗ
08:00
• Văn phòng Lạng Sơn
3h30m
11:30
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 09-02-2023 Lạng Sơn - Hà Nội
Duy Quang Luxury
Xác nhận tức thì
Duy Quang Luxury
Limousine 9 chỗ
09:00
• Văn phòng Lạng Sơn
2h30m
11:30
• Văn phòng Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
09:00
• Văn phòng Lạng Sơn
1h30m
10:30
• Số 164 Cổ Linh
Duy Quang Luxury
Xác nhận tức thì
Duy Quang Luxury
Limousine 9 chỗ
09:00
• Văn phòng Lạng Sơn
3h30m
12:30
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 09-02-2023 Lạng Sơn - Hà Nội
Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
09:00
• Văn phòng Lạng Sơn
2h
11:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 09-02-2023 Lạng Sơn - Hà Nội
Duy Quang Luxury
Xác nhận tức thì
Duy Quang Luxury
Limousine 9 chỗ
10:00
• Văn phòng Lạng Sơn
2h30m
12:30
• Văn phòng Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
10:00
• Văn phòng Lạng Sơn
1h30m
11:30
• Số 164 Cổ Linh
Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
10:00
• Văn phòng Lạng Sơn
2h
12:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 09-02-2023 Lạng Sơn - Hà Nội
Duy Quang Luxury
Xác nhận tức thì
Duy Quang Luxury
Limousine 9 chỗ
10:00
• Văn phòng Lạng Sơn
3h30m
13:30
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 09-02-2023 Lạng Sơn - Hà Nội
Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
11:00
• Văn phòng Lạng Sơn
1h30m
12:30
• Số 164 Cổ Linh
Duy Quang Luxury
Xác nhận tức thì
Duy Quang Luxury
Limousine 9 chỗ
11:00
• Văn phòng Lạng Sơn
2h30m
13:30
• Văn phòng Hà Nội
Không cần thanh toán trước