loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Bình Phước > xe limousine đi Tân Bình từ Lộc Ninh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Lộc Ninh - Bình Phước đi Tân Bình - Sài Gòn

: 18 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 30/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Solati Limousine 10 chỗ
02:30
• Chợ Lộc Hiệp
3h55m
06:25
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 07-06-2023 Lộc Ninh - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Solati Limousine 10 chỗ
02:30
• Cửa khẩu Hoa Lư
3h55m
06:25
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 07-06-2023 Lộc Ninh - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Hoàng Yến Logistics
Xác nhận tức thì
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
03:00
• Bến xe Lộc Ninh
4h5m
07:05
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 07-06-2023 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Solati Limousine 10 chỗ
03:00
• Bến xe Lộc Ninh
3h25m
06:25
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 07-06-2023 Lộc Ninh - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Hoàng Yến Logistics
Xác nhận tức thì
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
04:00
• Bến xe Lộc Ninh
4h5m
08:05
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 07-06-2023 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Solati Limousine 10 chỗ
04:30
• Chợ Lộc Hiệp
3h55m
08:25
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 07-06-2023 Lộc Ninh - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Solati Limousine 10 chỗ
04:30
• Cửa khẩu Hoa Lư
3h55m
08:25
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 07-06-2023 Lộc Ninh - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Solati Limousine 10 chỗ
05:00
• Bến xe Lộc Ninh
3h25m
08:25
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 07-06-2023 Lộc Ninh - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Hoàng Yến Logistics
Xác nhận tức thì
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
06:00
• Bến xe Lộc Ninh
4h5m
10:05
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 07-06-2023 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Solati Limousine 10 chỗ
06:30
• Cửa khẩu Hoa Lư
3h55m
10:25
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 07-06-2023 Lộc Ninh - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Solati Limousine 10 chỗ
06:30
• Chợ Lộc Hiệp
3h55m
10:25
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 07-06-2023 Lộc Ninh - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Solati Limousine 10 chỗ
07:00
• Bến xe Lộc Ninh
3h25m
10:25
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 07-06-2023 Lộc Ninh - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Hoàng Yến Logistics
Xác nhận tức thì
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
08:00
• Bến xe Lộc Ninh
4h5m
12:05
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 07-06-2023 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Hoàng Yến Logistics
Xác nhận tức thì
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
10:00
• Bến xe Lộc Ninh
4h5m
14:05
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 07-06-2023 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Hoàng Yến Logistics
Xác nhận tức thì
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
12:00
• Bến xe Lộc Ninh
4h5m
16:05
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 07-06-2023 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Hoàng Yến Logistics
Xác nhận tức thì
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
14:00
• Bến xe Lộc Ninh
4h5m
18:05
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 07-06-2023 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Hoàng Yến Logistics
Xác nhận tức thì
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
16:00
• Bến xe Lộc Ninh
4h5m
20:05
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 07-06-2023 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Hoàng Yến Logistics
Xác nhận tức thì
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
18:00
• Bến xe Lộc Ninh
4h5m
22:05
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 07-06-2023 Bù Đốp - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước