loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Bà Rịa-Vũng Tàu > xe limousine đi Quận 2 từ Long Hải
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Long Hải - Bà Rịa-Vũng Tàu đi Quận 2 - Sài Gòn

: 38 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 30/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
03:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h10m
05:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
04:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h10m
06:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
05:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h10m
07:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
06:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h10m
08:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
07:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h10m
09:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
08:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h10m
10:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
09:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h10m
11:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
10:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h10m
12:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
11:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h10m
13:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
12:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h10m
14:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
13:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h10m
15:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
14:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h10m
16:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
15:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h10m
17:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
16:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h10m
18:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
17:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h10m
19:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Xác nhận tức thì
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
18:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h10m
20:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Anh Quốc Limousine
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
03:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h
05:20
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Anh Quốc Limousine
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
04:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h
06:20
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Anh Quốc Limousine
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
05:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h
07:20
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Anh Quốc Limousine
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
06:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h
08:20
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Anh Quốc Limousine
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
07:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h
09:20
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Anh Quốc Limousine
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
08:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h
10:20
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Anh Quốc Limousine
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
09:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h
11:20
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Anh Quốc Limousine
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
10:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h
12:20
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Anh Quốc Limousine
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
11:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h
13:20
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Anh Quốc Limousine
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
12:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h
14:20
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Anh Quốc Limousine
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
13:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h
15:20
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Anh Quốc Limousine
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
14:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h
16:20
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Anh Quốc Limousine
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
15:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h
17:20
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn
Anh Quốc Limousine
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
16:20
• Ngã 3 Lò Vôi
2h
18:20
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 07-06-2023 Vũng Tàu - Sài Gòn