loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hà Nội từ Ninh Bình > xe limousine đi Sân bay Nội Bài từ Tràng An Bái Đính
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Tràng An Bái Đính - Ninh Bình đi Sân bay Nội Bài

: 72 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 29/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
04:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
07:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
05:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
08:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
06:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
09:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
07:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
10:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
08:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
11:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
09:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
12:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
10:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
13:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
11:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
14:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
12:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
15:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
13:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
16:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
17:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
15:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
18:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
19:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
20:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
21:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
19:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
22:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
04:25
• Bến thuyền Tràng An
3h5m
07:30
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 06-06-2023 Ninh Bình - Công viên Cầu Giấy
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
04:25
• Chùa Bái Đính
3h5m
07:30
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 06-06-2023 Ninh Bình - Công viên Cầu Giấy
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
04:30
• Chùa Bái Đính
3h10m
07:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
05:25
• Chùa Bái Đính
3h5m
08:30
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 06-06-2023 Ninh Bình - Công viên Cầu Giấy
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
05:25
• Bến thuyền Tràng An
3h5m
08:30
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 06-06-2023 Ninh Bình - Công viên Cầu Giấy
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
05:30
• Chùa Bái Đính
3h10m
08:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
06:25
• Bến thuyền Tràng An
3h5m
09:30
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 06-06-2023 Ninh Bình - Công viên Cầu Giấy
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
06:25
• Chùa Bái Đính
3h5m
09:30
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 06-06-2023 Ninh Bình - Công viên Cầu Giấy
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
06:30
• Chùa Bái Đính
3h10m
09:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
07:25
• Bến thuyền Tràng An
3h5m
10:30
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 06-06-2023 Ninh Bình - Công viên Cầu Giấy
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
07:25
• Chùa Bái Đính
3h5m
10:30
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 06-06-2023 Ninh Bình - Công viên Cầu Giấy
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
07:30
• Chùa Bái Đính
3h10m
10:40
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 06-06-2023 Ninh Bình - Rạp Xiếc TW
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
08:25
• Bến thuyền Tràng An
3h5m
11:30
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 06-06-2023 Ninh Bình - Công viên Cầu Giấy
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
08:25
• Chùa Bái Đính
3h5m
11:30
• Sân bay Nội Bài
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 06-06-2023 Ninh Bình - Công viên Cầu Giấy