loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Quảng Ninh từ Nam Định > xe limousine đi Cái Rồng từ Trực Ninh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Trực Ninh - Nam Định đi Cái Rồng - Quảng Ninh

: 14 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 07/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
04:20
• Trực Ninh
3h55m
08:15
• Bến xe khách Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 15-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
04:21
• Trực Ninh
3h55m
08:16
• Bến xe khách Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 04:01 15-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
06:20
• Trực Ninh
3h55m
10:15
• Bến xe khách Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 15-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
07:20
• Trực Ninh
3h55m
11:15
• Bến xe khách Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 15-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
08:20
• Trực Ninh
3h55m
12:15
• Bến xe khách Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 15-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
09:20
• Trực Ninh
3h55m
13:15
• Bến xe khách Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 15-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
10:20
• Trực Ninh
3h55m
14:15
• Bến xe khách Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 15-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
11:20
• Trực Ninh
3h55m
15:15
• Bến xe khách Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 15-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
11:50
• Trực Ninh
3h55m
15:45
• Bến xe khách Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 15-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
12:50
• Trực Ninh
3h55m
16:45
• Bến xe khách Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 15-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
14:20
• Trực Ninh
3h55m
18:15
• Bến xe khách Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 15-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
15:20
• Trực Ninh
3h55m
19:15
• Bến xe khách Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 15-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
16:20
• Trực Ninh
3h55m
20:15
• Bến xe khách Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 15-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
17:50
• Trực Ninh
3h55m
21:45
• Bến xe khách Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 15-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
18:50
• Trực Ninh
3h55m
22:45
• Bến xe khách Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 15-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)
Đức Lộc Limousine
Xác nhận tức thì
Đức Lộc Limousine
Limousine 9 chỗ
19:50
• Trực Ninh
3h55m
23:45
• Bến xe khách Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 15-02-2023 Hải Hậu - Vân Đồn (Limousine)