loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hà Nội từ Quảng Ninh > xe limousine đi Hà Nội từ Cái Rồng
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Cái Rồng - Quảng Ninh đi Hà Nội

: 97 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 02/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
02:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
06:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 10-06-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Hoàng Khôi Limousine
Xác nhận tức thì
Hoàng Khôi Limousine
Limousine 9 chỗ
03:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h
06:00
• Văn phòng Hà Đông
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
03:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
07:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 10-06-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
04:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
08:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 10-06-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h30m
08:30
• Khu đô thị Royal City
Không cần thanh toán trước
Hoàng Khôi Limousine
Xác nhận tức thì
Hoàng Khôi Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h
08:00
• Văn phòng Hà Đông
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
05:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
09:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 10-06-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
06:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h30m
09:30
• Khu đô thị Royal City
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
10:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 10-06-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h30m
10:30
• Khu đô thị Royal City
Không cần thanh toán trước
Hoàng Khôi Limousine
Xác nhận tức thì
Hoàng Khôi Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h
10:00
• Văn phòng Hà Đông
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
07:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
11:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 10-06-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h30m
11:30
• Khu đô thị Royal City
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
08:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
12:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 10-06-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
09:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h30m
12:30
• Khu đô thị Royal City
Không cần thanh toán trước
Hoàng Khôi Limousine
Xác nhận tức thì
Hoàng Khôi Limousine
Limousine 9 chỗ
09:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h
12:00
• Văn phòng Hà Đông
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
09:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
13:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 10-06-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
10:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h30m
13:30
• Khu đô thị Royal City
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
10:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
14:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 10-06-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
11:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h30m
14:30
• Khu đô thị Royal City
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
11:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
15:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 10-06-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
12:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h30m
15:30
• Khu đô thị Royal City
Không cần thanh toán trước
Hoàng Khôi Limousine
Xác nhận tức thì
Hoàng Khôi Limousine
Limousine 9 chỗ
12:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h
15:00
• Văn phòng Hà Đông
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
12:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
16:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 10-06-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
13:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h30m
16:30
• Khu đô thị Royal City
Không cần thanh toán trước
Hoàng Khôi Limousine
Xác nhận tức thì
Hoàng Khôi Limousine
Limousine 9 chỗ
13:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h
16:00
• Văn phòng Hà Đông
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
13:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
17:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 10-06-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
14:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h30m
17:30
• Khu đô thị Royal City
Không cần thanh toán trước
Trung Thành Limousine
Xác nhận tức thì
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
14:30
• Văn phòng Vân Đồn
3h30m
18:00
• Văn phòng Hà Nội
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 10-06-2023 Vân Đồn - Hà Nội
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
15:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h30m
18:30
• Khu đô thị Royal City
Không cần thanh toán trước