Bến xe Khánh Bình

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Khánh Bình

Địa chỉ Bến xe Khánh Bình

 Trụ sở: Khánh Bình, An Giang, Vietnam, An Phú, province_vi An Giang

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Khánh Bình

Tuyến đường Giá vé
21
Xe Hồng Hoa

70.000₫

Xe khách Bến xe Khánh Bình