Xe Đông Hưng

So sánh giá vé lịch trình xe Đông Hưng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Đông Hưng

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Tuy Phong - Bình Thuận 14 chuyến/ngày
Tuy Phong - Bình Thuận đi Sài Gòn 4 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Đông Hưng

 Trụ sở: Phòng vé 91, Bến xe Miền Đông, 292 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh