Xe Đức Hải - Sóc Trăng

So sánh giá vé lịch trình xe Đức Hải - Sóc Trăng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Đức Hải - Sóc Trăng

Tuyến đường Giá vé
Vĩnh Châu - Sóc Trăng đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Vĩnh Châu - Sóc Trăng 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Đức Hải - Sóc Trăng

 Trụ sở: 109 KHU 2, Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng