Xe Hải Âu

So sánh giá vé lịch trình xe Hải Âu với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hải Âu

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Dương Kinh - Hải Phòng 22 chuyến/ngày
Ngô Quyền - Hải Phòng đi Hà Nội 16 chuyến/ngày
Hà Nội đi Ngô Quyền - Hải Phòng 22 chuyến/ngày
Hồng Bàng - Hải Phòng đi Hà Nội 13 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hải Âu

 Trụ sở: 273 Trần Nguyễn Hãn, Lê Chân, TP. Hải Phòng