Xe Hải Hạnh

So sánh giá vé lịch trình xe Hải Hạnh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hải Hạnh

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Sầm Sơn - Thanh Hóa 5 chuyến/ngày
Sầm Sơn - Thanh Hóa đi Hà Nội 5 chuyến/ngày
Hà Nội đi Ninh Bình - Ninh Bình 5 chuyến/ngày
Hà Nội đi Tam Điệp - Ninh Bình 5 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hải Hạnh

 Trụ sở: 221 Nguyễn Du, Trung Sơn, Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa