Xe Hoàng Minh

So sánh giá vé lịch trình xe Hoàng Minh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hoàng Minh

Tuyến đường Giá vé
Hà Tiên - Kiên Giang đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Hà Tiên - Kiên Giang 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Sa Đéc - Đồng Tháp 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Thốt Nốt - Cần Thơ 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hoàng Minh

 Trụ sở: 31 đường số 16, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh