Xe Huyền Phúc

So sánh giá vé lịch trình xe Huyền Phúc với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Huyền Phúc

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Giao Thủy - Nam Định 1 chuyến/ngày
Giao Thủy - Nam Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Huyền Phúc

 Trụ sở: xã Giao Phong, Giao Thủy, Tỉnh Nam Định