Xe Huỳnh Đạt

So sánh giá vé lịch trình xe Huỳnh Đạt với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Huỳnh Đạt

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Vĩnh Long - Vĩnh Long 17 chuyến/ngày
Vĩnh Long - Vĩnh Long đi Sài Gòn 19 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Huỳnh Đạt

 Trụ sở: 8A Hùng Vương, phường 1, Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long