• 30000 ve 10000 cho tan sinh vien
  • 30000 ve 10000 cho tan sin vien
Xe Huỳnh Gia

So sánh giá vé lịch trình xe Huỳnh Gia với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Huỳnh Gia

Tuyến đường Giá vé
5 chuyến/ngày
2 chuyến/ngày
5 chuyến/ngày
5 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Huỳnh Gia

 Trụ sở: 16-18 Nguyễn Chánh, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa