Xe Khánh Duy

So sánh giá vé lịch trình xe Khánh Duy với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Khánh Duy

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Thường Xuân - Thanh Hóa 1 chuyến/ngày
Thường Xuân - Thanh Hóa đi Hà Nội 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Khánh Duy

 Trụ sở: Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa