Xe Khánh Lệ

So sánh giá vé lịch trình xe Khánh Lệ với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Khánh Lệ

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Điện Biên Phủ - Điện Biên 1 chuyến/ngày
Điện Biên Phủ - Điện Biên đi Hà Nội 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Khánh Lệ

 Trụ sở: 24 Tổ 10, phường Nam Thanh , Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên