Xe Khánh Thành (Thái Bình)

So sánh giá vé lịch trình xe Khánh Thành (Thái Bình) với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Khánh Thành (Thái Bình)

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Thái Thụy - Thái Bình 2 chuyến/ngày
Thái Thụy - Thái Bình đi Hà Nội 1 chuyến/ngày
Hà Nội đi Thái Thụy - Thái Bình 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Khánh Thành (Thái Bình)

 Trụ sở: Thái Thịnh, Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình