Xe Khánh Thu

So sánh giá vé lịch trình xe Khánh Thu với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Khánh Thu

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Sơn La - Sơn La 1 chuyến/ngày
Sơn La - Sơn La đi Hà Nội 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Khánh Thu

 Trụ sở: 35, nguyễn tuân, hà nội, Ba Đình, TP. Hà Nội