Xe Kim Minh

So sánh giá vé lịch trình xe Kim Minh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Kim Minh

Tuyến đường Giá vé
Tân Phú - Đồng Nai đi Trà Vinh - Trà Vinh 1 chuyến/ngày
Trà Vinh - Trà Vinh đi Tân Phú - Đồng Nai 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Kim Minh

 Trụ sở: Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh