Xe Kim Ngân - (Kim Anh Cũ)

So sánh giá vé lịch trình xe Kim Ngân - (Kim Anh Cũ) với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Kim Ngân - (Kim Anh Cũ)

Tuyến đường Giá vé
Châu Đốc - An Giang đi Sài Gòn 5 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Châu Đốc - An Giang 5 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Kim Ngân - (Kim Anh Cũ)

 Trụ sở: Châu Đốc, Tỉnh An Giang