Xe Liên Dương

So sánh giá vé lịch trình xe Liên Dương với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Liên Dương

Tuyến đường Giá vé
Bắc Ninh - Bắc Ninh đi Lào Cai - Lào Cai 3 chuyến/ngày
Sa Pa - Lào Cai đi Bắc Ninh - Bắc Ninh 2 chuyến/ngày
Bắc Ninh - Bắc Ninh đi Sa Pa - Lào Cai 3 chuyến/ngày
Sa Pa - Lào Cai đi Từ Sơn - Bắc Ninh 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Liên Dương

 Trụ sở: Số 792 Thiên Đức, Vạn An, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh