Xe Lộc Phát

So sánh giá vé lịch trình xe Lộc Phát với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Lộc Phát

Tuyến đường Giá vé
Phù Cát - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Phù Cát - Bình Định 1 chuyến/ngày
An Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Quy Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Lộc Phát

 Trụ sở: 122 Hồng Lĩnh, TT Đập Đá, An Nhơn, Tỉnh Bình Định